Hướng dẫn thiết kế túi trên phần mềm Inves

        Các phần mềm thiết kế rập đa phần thiết kế túi theo dạng cổ điển.Phần mềm Inves có nhiều lệnh hỗ trợ vẽ túi khá độc đáo.Chúng ta cùng tham khảo nhé:

cty-tkkt-toan-tran

 

KHOA-HOC-NGANH-MAY

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần