CÔNG THỨC THIẾT KẾ RẬP VI TÍNH ĐẦM RÁP DƯỚI CHÂN NGỰC–CỔ VUÔNG TIM–KHÔNG TAY – CÁCH THIẾT KẾ RẬP THÂN SAU

Thông số thiết kế rập đầm ráp dưới chân ngực-cổ vuông tim-không tay:
Ngang vai : 36 cm
Dài áo : 90 cm
Hạ eo : 38 cm
Vòng cổ : 32 cm
Vòng nách : 36 cm
Vòng ngực : 84 cm
Vòng eo : 64 cm
Vòng mông : 92 cm
Chéo ngực : 18 cm
Dang ngực : 18 cm
Cách thiết kế rập thân sau
 • Mở phần mềm thiết kế rập PDS. Vẽ hình chữ nhật:
AB: Dài áo = số đo + 2 cm chồm vai = 92 cm
BK: Ngang lai = Ngang mông (hoặc + 3→5) = 28 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-dai-rong-TS
 • Vẽ cổ:
AA1: Vào cổ sau = 1/6 Cổ + 1 cm = 1/5 Cổ + 0,5 cm = 6,9 cm
AA2: Hạ cổ = Chồm vai + 1 cm =3 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-co-TS
 • Vẽ vai:
AC: Ngang vai = ½ Vai + 0,5 cm = 18,5 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-ngang-vai-TS
CC1: Hạ vai = 4 cm.thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-ha-vai-TS
 • Vẽ nách:
C1D: Hạ nách = ½ Vòng nách + 2 cm = 20 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-ha-nach-TS
 • Vẽ ngực:
II1: Ngang ngực = ¼ Ngực = 22 cm
cty-tkkt-toan-tranthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-ngang-nguc-TS
Đánh cong vòng náchthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-vong-nach-TS
 • Vẽ eo:
AL: Hạ eo = số đo + 2 cm = 40 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-ha-eo-TS
LL1: Ngang eo = ¼ Eo + 2 cm pince + 1 cm cử động = 19 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-ngang-eo-TS
 • Vẽ mông:
LM: Hạ mông = 2/10 Mông + 1→2 cm = 19,6 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-ha-mong-TS
MM1: Ngang mông = ¼ Mông + 1 cm = 23 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-ngang-mong-TS
 • Nối đường sườn
thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-suon-TS
 • Vẽ lai:
KK1: Giảm sườn = 1 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-lai-TS
 • Cổ áo:
C1C2: vai áo = 5cm
FF1: cổ sâu = 5 cm.thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-vai-ao-TS
 • Nách áo:
I1I2: nách cao: 2cm
Vẽ cong I2C1
I2I2′: giảm sườn = 1cm, nối LI2′thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-nach-ao-TS
 • Vẽ pince eo:
Dang ngực:

cty-tkkt-toan-tran

IP = 1/2 dang ngực = 9 cmthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-dang-nguc-TS
Vẽ đường pince PK2 vuông góc với đường II1thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-duong-pen-vuong-goc-TSPH1 =  3 cm. thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-dinh-pen-TS
 • Eo xuống H2 = 7cm

thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-pen-duoi-eo-TS

Tạo điểm hai bên đường H1H2 mỗi bên 1,5 cm
Nối đường pince lạithiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-pen-eo-TS
 • Đường ráp dưới lưng:
H1N = 8cm, N kẻ song song LL1 –> N1, N2
N2NN1 –> đường cắtthiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-duong-rap-duoi-lung-TS
 • Kéo dài pince eo
QH2 –> H2H4 = H2K2
Q1H2 –> H2H3 = H2K2thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-keo-dai-pen-eo-ts
 • Vẽ cong H3K2B và K1H4thiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-ve-cong-lai-TS
 • Bóc thân sau + đặt dấu bấm dây kéo, pincethiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-boc-lay-dau-bam-day-keo-TS
 • Chừa đường maythiet-ke-rap-dam-rap-duoi-chan-nguc-co-vuong-tim-khong-tay-boc-chua-duong-may-TS
 • KHOA-HOC-NGANH-MAY