Chào mừng bạn tới:

Trung Tâm dịch vụ tin học ngành may Toán Trần.

     Ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất may mặc, là xu hướng tất yếu để nâng cao hiệu quả sản xuất .

     Đến với chúng tôi,doanh nghiệp của bạn được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp :Thiết kế rập, nhảy size, sơ đồ,may mẫu.In rập,in sơ đồ,.

     Sinh viên,cán bộ sản xuất được đào tạo phần mềm thiết kế rập bài bản.Thực hành phần mềm may mặc thực tế sát sản xuất.Đây là nền tảng để các bạn nâng cao hiệu quả công việc và thu nhập của bạn.

Các dịch vụ:

Be the first to comment

Leave a Reply