4 công cụ bảo vệ học viên thiết kế rập Toán Trần dịch Corona.

An tâm học thiết kế rập nhảy size, sơ đồ vi tính Toán Trần mùa dịch Corona 2019
1. Học viên được kiểm tra thân nhiệt khi vào lớp


2. Rửa tay bằng cồn khô


3. Đeo khẩu trang trong giờ học


4. Tặng gói bảo hiểm 100 triệu phòng dịch Corona

Chúc các bạn học thiết kế rập thành công.

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần