Cách thiết kế rập vi tính-Thân trước váy căn bản.

THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC VÁY CĂN BẢN

Vẽ hình chữ nhật, nhập thông số số đo chiều dài, chiều rộng:

AB      : Dài váy          = số đo   = 45cm.

MD      : Ngang mông = ¼ mông  = 22,5cm.

thiet-ke-vay-can-ban-chieu-dai-chieu-rong-tt

 

Copy đường song song, nhập thông số hạ mông:

AM      : Hạ mông       = 2/10 mông + 1cm     = 19cm.

thiet-ke-vay-can-ban-ha-mong-tt

 

 

Tạo điểm ngang eo:

AC      : Ngang eo       = ¼ eo + 2cm  = 18cm.

thiet-ke-vay-can-ban-ngang-eo-than-truoc

 

Đánh cong đường CD.

thiet-ke-vay-can-ban-danh-cong-duong-suon-tt

Kéo dài đường DC

Từ A giảm thân trước 0,7cm

Nối đường cong ngang eo CA

thiet-ke-vay-can-ban-giam-than-truoc-0,7cm

Vẽ plis : O là trung điểm AC

Từ O lấy ra hai bên 1cm.

thiet-ke-vay-can-ban-tu-trung-diem-lay-ra-moi-ben-1cm-than-truoc

Vẽ đường vuông góc OO1 = 10cm.

thiet-ke-vay-can-ban-tu-trung-diem-ve-vuong-goc-vao-10cm-tt

BL       : Ngang lai  = Ngang mông.

Giảm lai = 1cm.

thiet-ke-vay-can-ban-giam-lai-1cm-ve-lai-tt

Bóc phần thân trước từ các đường AB, BL, LD, DC, CA theo chiều kim đồng hồ + bóc hai đường pen hai bên đường OO1

thiet-ke-vay-can-ban-boc-tt

Mở đường gấp đôi thân trước AB

thiet-ke-vay-can-ban-mo-duong-gap-doi-tt

Chừa đường may thân trước

thiet-ke-vay-can-ban-chua-duong-may-tt

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần