BÀI 2. QUẦN LƯNG THUN ỐNG RỘNG

Bạn có Thiết kế

NI MẪU

  • Dài quần: 102cm
  • Vòng eo: 60cm
  • Vòng mông: 88cm
  • Rộng ống: 36cm

B1. Xác định

X= dài quần = số đo + 1cm lai quần = 102+1 = 103cm

Y= ngang đáy = Mông/4 + Mông/10 + 1 = 22+8.8+1= 31.8cm ~ 32cm

B2. Xác định hạ đáy = Mông/4 + 7->8cm = 22+7= 29cm

B3. Xác định hạ mông = 1/3 hạ đáy

B4. Xác định ngang ống = số đo = 36cm

B5. Xác định đường chính trung là đường nối điểm giữa rộng ống và ngang đáy -> Kéo dài xuống tới eo.

B6. Xác định ngang eo = Mông/4 + 1cm = 22+1 = 23cm

B7. Xác định ngang mông = Mông/4 + 2cm = 22+2 = 24cm

  • Vẽ đường ngang eo, ngang mông, ngang đáy, ngang ống vuông góc vối đường chính trung

B8. Vẽ đường sườn, đáy

B9. Bóc rập, mở rập đôi.

  • Đánh cong ống 0.5cm, eo 0.2cm
  • Chừa đường may (lai cắt sát, đường sườn 1.5cm, đáy 1.5cm, lưng 3cm)

 

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần