BÀI 2. QUẦN LƯNG THUN ỐNG RỘNG

Bạn có Thiết kế

NI MẪU

  • Dài quần: 102cm
  • Vòng eo: 60cm
  • Vòng mông: 88cm
  • Rộng ống: 36cm

B1. Xác định

X= dài quần = số đo + 1cm lai quần = 102+1 = 103cm

Y= ngang đáy = Mông/4 + Mông/10 + 1 = 22+8.8+1= 31.8cm ~ 32cm

B2. Xác định hạ đáy = Mông/4 + 7->8cm = 22+7= 29cm

B3. Xác định hạ mông = 1/3 hạ đáy

B4. Xác định ngang ống = số đo = 36cm

B5. Xác định đường chính trung là đường nối điểm giữa rộng ống và ngang đáy -> Kéo dài xuống tới eo.

B6. Xác định ngang eo = Mông/4 + 1cm = 22+1 = 23cm

B7. Xác định ngang mông = Mông/4 + 2cm = 22+2 = 24cm

  • Vẽ đường ngang eo, ngang mông, ngang đáy, ngang ống vuông góc vối đường chính trung

B8. Vẽ đường sườn, đáy

B9. Bóc rập, mở rập đôi.

  • Đánh cong ống 0.5cm, eo 0.2cm
  • Chừa đường may (lai cắt sát, đường sườn 1.5cm, đáy 1.5cm, lưng 3cm)

 

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần