BÀI 2. THIẾT KẾ ĐẦM CĂN BẢN

NI MẪU :

 • Dài váy = 100cm
 • Vòng mông = 88cm
 • Vòng eo = 64cm
 • Hạ eo = 37cm
 • Vòng ngực = 80cm
 • Vòng nách = 34cm
 • Vòng cổ = 33cm
 • Ngang vai = 34cm
 • Dang ngực = 18cm
 • chéo ngực = 20cm
 1. THÂN SAU

B1. Vẽ hình chữ nhật

 • X = dài đầm = số đo + 2cm = 100 + 2 = 102cm
 • Y = ngang ngực = ¼ vòng ngực + 0.5cm = ¼ 80 + 0.5 = 20.5cm

B2. Xác định

 • AC = vào cổ = 1/6 vòng cổ + 1cm = 1/6 33 + 1 = 6.5cm
 • AB = hạ cổ = 2.5cm
 • Vẽ vòng cổ căn bản

B3. Xác định

 • AE = Ngang vai = ½ vai = ½ 34 = 17cm
 • EF = hạ vai = 1/10 vai + 0.5cm = 3.9cm
 • Vẽ vai con FC

B4. Xác định

 • CC1 = 4cm
 • BB1 = 3cm
 • Vẽ vòng cổ áo đầm

B5. Xác định

 • FH = Hạ nách sau = ½ vòng nách + 2cm = ½ 34 + 2 = 19cm
 • JI vuông AA1
 • HH1 = vào nách tay = 2cm

B6. Xác định

 • FH2 = H1H2
 • JO = OF
 • OK = KH1

B7. Vẽ  vòng nách F-K-J

B8. Xác định

 • AM = hạ eo = số đo + 2cm = 37 + 2 = 39cm
 • MM’ = 0.5cm
 • M’N = ngang eo = ¼ vòng eo + pen + 0.5cm = 16 + 2 + 0.5 = 18.5cm

B9.  Xác định

 • MD = hạ mông = 18 ->20cm
 • DD’ = ngang mông = ¼ vòng mông + 0.5->1cm = ¼ 88 + 1 = 22 + 1 = 23cm

B10. A1K = ngang lai = ngang mông = 23cm

B11. Vẽ sườn

 • Nối G-D’-N-J
 • Đánh cong lõm 0.3->0.5cm đoạn JN
 • Đánh cong lồi 0.2->0.3cm đoạn D’N

B12. Nối B-I-M’-D-A1

B13. Vẽ pen

 • LL1 = Ngang ngực xuống 2cm
 • N1D1 = MD
 • NN1 = N1M’
 • M1I1 = M2I2 = Hạ pen = 1->1.5cm
 • M1M2 = To bản 2-3cm

B14. Bóc rập

 1. THÂN TRƯỚC

B1. Vẽ hình chữ nhật

 • X = dài đầm trước = số đo = 100cm
 • Y = ngang ngực = ¼ vòng ngực + 0.5cm = ¼ 88 + 0.5 = 20.5cm

B2. Xác định

 • AC = vào cổ = 1/6 vòng cổ = 5.5cm
 • AB = hạ cổ = 1/6 vòng cổ + 1cm = 6.5cm
 • Vẽ vòng cổ căn bản

B3. Xác định

 • EF = hạ vai = 1/10 vai + 0.5cm = 1/10 34 + 0.5 = 3.9
 • AE = ngang vai = ½ vai – 0.5cm = ½ 34 – 0.5 = 16.5cm
 • Vẽ vai con FC

B4. Xác định

 • CC1 = 4cm
 • BB1 = 6cm
 • Vẽ vòng cổ áo đầm

B5. Xác định

 • FH = hạ nách trước = ½ vòng nách + 2cm = ½ 34 + 2 = 19cm
 • HH1 = vào nách trước = 2cm
 • JI vuông AB

B6. Xác định

 • H1H2 = H2F
 • OJ = OH2
 • H1K = KO

B7. Vẽ vòng nách qua J-K-F

B8. Xác định

 • AM = hạ eo = số đo + 2cm = 37 + 2 = 39cm
 • MN = ngang eo = ¼ vòng eo + pen + 0.5cm = ¼ 64 + 2 + 0.5 = 18.5cm

B9. Xác định

 • MD = hạ mông = 18->20cm
 • DD’ = ngang mông = ¼ vòng mông + 0.5->1cm = ¼ 88 + 1 = 23cm
 • A1A2 = ngang lai = ngang mông = 23cm

B10. Vẽ sườn

 • Nối A2-D’-N-J
 • Đánh cong 0.3->0.5cm đoạn NJ
 • Đánh cong 0.2->0.3cm đoạn D’N

B11. Xác định

 • A1A3 = Sa vạt = 1cm
 • Nối A2A3. Đánh cong như mẫu

B12. Tạo pen

 • IO = Giữa thân trước vào ½ dang ngực = ½ 18 = 9cm
 • BO = Từ họng cổ xuống = chéo ngực = 20cm
 • PP1 = Hạ pen = 1->1.5cm
 • I1I2 = To bản = 2->3cm

B13. Bóc rập

B14. Chừa đường may

 • Cổ, vòng nách chừa 1cm
 • Đường sườn, vai con chừa 1.5->2cm
 • Lai không chừa
 • Sống lưng chừa 3cm

About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần