Hướng dẫn thiết kế Bâu nữ hoàng

Điều chỉnh vòng cổ trên thân áo:

Từ A1, dựng 1 đường thẳng _l_ dài = ½ Vòng cổ sau -> A1a = ½ Vòng cổ sau.

Từ a, dựng đường thẳng _l_ dài 1cm -> ab = 1cm.

Từ b, dựng đường thẳng _l_ dài 3cm -> bc= 3cm.

A2A4 = 5cm

A4F = 3cm

A4E = 7cm

Nẹp cổ = 4cm.

 

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-bau-nu-hoang1

Đường may:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-bau-nu-hoang-dm

KHOA-HOC-NGANH-MAY