QUY CÁCH ĐO QUẦN ÁO DÀI TRẺ EM

QUY CÁCH ĐO QUẦN ÁO DÀI TRẺ EM

Bước 1: đo dài quần Áo Dài trẻ em: đo từ ngang eo xuống chân( cách đất 1cm khi mang giày)

do-quan-ao-dai-do-dai-quan-do-tu-eo-xuong-mat-ca-chan

day-giac-lam-rap-nhay-size-quan-ao-tre-em

Bước 2: đo vòng eo quần Áo DÀi trẻ em: đo vòng quanh eo nơi nhỏ nhất

do-quan-ao-dai-tre-em-do-eo-do-quanh-eo-noi-nho-nhat

Bước 3: đo vòng mông quần áo Dài trẻ em: đo vòng quanh mông nơi lớn nhất

do-ao-ao-dai-tre-em-do-vong-mong-do-noi-lon-nhat

day-giac-so-do-tinh-dinh-muc