Bài tập hạch tóan bàn cắt giác sơ đồ 030917

Bài tập hạch tóan bàn cắt giác sơ đồ 030917 tự động bằng phần mềm excel
Bấm đây tải về
Coi video hướng dẫn ở đây

STYLE COLOR NGÀY XUẤT
SIZE
TT
2XS
XS
S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
FD-926N         20         50        120        150        150        120         80         40         20         10          760
FD-926Q         20         50        100        130        130        100         80         40         20         10          680
FD-926G         20         30         80        100        100         80         60         20         10         10          510
TỔNG ĐƠN HÀNG         60        130        300        380        380        300        220        100         50         30     1,950

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần