THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ HỌC 28/02/2016

Ngày 28/02/2016 tất cả các bạn học lớp thiết kế rập,lớp balo cơ sở 1 nghỉ học do thầy Toán đi hội thảo.Các bạn sẽ học bù vào buổi sau do trung tâm sắp lịch.
Cở sở 2,3 dạy bình thường.Cơ sở 2 bình Dương liên hệ giáo viên Phúc 097.181.6604.Cơ sở 3 liên hệ cô Năm.tb nghi hoc

Giới thiệu Pham Tran Toan 531 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần