OPTITEX

HƯỚNG DẪN SỐ HÓA RẬP OPTITEX

Phần mềm Optitex là phần mềm thiết kế rập giác sơ đồ chuyên nghiệp được nhiều công ty tin dùng. Phần mềm số hóa rập dễ dùng. Giao diện thân thiện giống word. Toán Trần […]

THIẾT KẾ 3D

Demo runway áo dài Việt Nam bằng 3D

Demo runway áo dài Việt Nam bằng 3D Optitex. Lớp học thiết kế rập 3D vi tính ở đây Tải phần mềm Optitex và cách cài đặt ở đây Tải giáo trình Optitex ở đây […]