Tổng hợp 16 cuốn sách cắt may nên đọc

Trong quá trình học may, kiến thức trên lớp không chưa đủ. Các bạn cần có những cuốn sách hay hướng dẫn về công nghệ, cách ra rập … để tìm đến con đường thành bàn tay vàng sẽ có nhiều chông gai vất vả.

Toán Trần tổng hợp và chia sẻ với các bạn 16 cuốn sách  gối đầu giường của dân thợ may.

16 cuốn sách cắt may nên đọc
 • Giáo trình cắt may toàn tập-Triệu Thị Chơi
 • Giáo trình thiết kế quần áo
 • Giáo trình thiết kế trang phục 1-DHCN HCM
 • Giáo trình thiết kế trang phục 2-DHCN HCM
 • Giáo trình thiết kế trang phục 4-DHCN HCM
 • Giáo trình công nghệ may 1-DHCN HCM
 • Giáo trình công nghệ may 2-DHCN HCM
 • Giáo trình công nghệ may 4-DHCN HCM
 • Giáo trình công nghệ may 5-DHCN HCM
 • Giáo trình quản lí chất lượng trang phục-DHCN HCM
 • Giáo trình quản lí chất lượng trang phục-DHSP KT HCM
 • ……..

Bấm một lần tải hết về ở đây:

Link 1

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần