Bài tập thực hành giác sơ đồ-Hạch toán bàn cắt FLEIJA-735PVT

Giác sơ đồ bước đầu tiên phải hạch toán tính tỉ lệ bàn cắt sao cho hợp lí.Dựa vào số liệu thực tế sau đây,anh chị thực hành tính toán ghép size cho hợp lí.

 • Bàn cắt trải tối đa được 2 sản phẩm

 • Vải trải tối đa được 100 lớp

Yêu cầu tính :

 • Số sơ đồ cần cắt.
 • Số lượng sản phẩm cắt cho mỗi sơ đồ
 • Số lớp cần trải cho mỗi sơ đồ
 • Số bàn cắt
 • Định mức cho từng sơ đồ
 • Định mức cho cả đơn hàng

Gợi ý:  

cty-tkkt-toan-tran

 • Sơ đồ áo jacket nhiều chi tiết nên đi ít size/1 lá

 • Sơ đồ đi tối đa là 6 cái.

  KHOA-HOC-NGANH-MAY

SỐ LƯỢNG MÃ HÀNG
  SIZE/SLG XS S M L XL XXL TOTAL
COLOR CODE 34 36 38 40 42 44  
37-B.CORD HOLAND 8 14 13 11 9   55
37-B.CORD SCANDINAVIE 5 10 15 10 5 3 48
95-I.GREY HOLAND 5 18 22 19 9   73
58-D.BLUE HOLAND 10 22 22 22 12   88
                0
                0
TOTAL   28 64 72 62 35 3 264

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần