Cách thiết kế rập vi tính_Cách chừa đường may quần tây nữ căn bản

Lai chừa đường may 4cm.
Vòng đáy thân trước về phía lưng chừa 1.5cm.
Vòng đáy thân sau về phía lưng chừa 3cm.
Các đường còn lại chừa đều 1cm.

cty-tkkt-toan-tran

27thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-chua-dm

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần