Cách thiết kế rập vi tính_Cách chừa đường may quần tây nữ căn bản

Lai chừa đường may 4cm.
Vòng đáy thân trước về phía lưng chừa 1.5cm.
Vòng đáy thân sau về phía lưng chừa 3cm.
Các đường còn lại chừa đều 1cm.

cty-tkkt-toan-tran

27thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-chua-dm

KHOA-HOC-NGANH-MAY

Giới thiệu Pham Tran Toan 454 bài viết
CEO & Founder tại Đồng phục Toán Trần CEO & Founder tại Công ty TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder tại Trung tâm đào tạo thiết kế thời trang Toán Trần