Cách thiết kế rập vi tính_Công thức thiết kế lưng và pagette quần tây nữ căn bản

  • Thiết kế bagette quần tây nữ căn bản
Bagette chiếc.
Vẽ hình chữ nhật dài  AB = 16cm.To bản bagette AC = 3cm.Đánh cong đoạn cuối như hình vẽ
Bagette đôi.
Vẽ hình chữ nhật dài  AB = 18cm.To bản bageette đôi AC = 3cm.Đầu dưới BD = 2cm.
24thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-bagette
  • Thiết kế lưng quần tây nữ căn bản.
Vẽ hình chữ nhật
Dài=AB = ½ eo trước = ¼ eo.
Rộng=A1A2: to bản lưng =3cm.

cty-tkkt-toan-tran

BC =1/2 eo sao = ¼ eo.
AA1 =đầu lưng =3cm.
Nối BC1 và đánh cong 0.5cm.
C1D: phần trừ hao =4cm.
DD1 3cm.
25thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-lung-fai
26thiet-ke-quan-tay-nu-can-ban-lung-trai

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần