Cách thiết kế rập vi tính_Công thức thiết kế rập thân sau quần jean nữ.

Bài 1:Thiết kế rập quần jean thân trước ở đây.
Bài 2:Thiết kế rập quần jean thânsau:
Copy rập thân trước làm rập thân sau.Giữ lại vị trí  lưng, ngang mông, ngang đáy,ngang đùi,  ngang ống, đường chính trung.
ab: dài quần = thân trước
17thiet-ke-rap-quan-jean-nu-ts- sang-dau-cac-duong
ac: hạ đáy sau = hạ đáy trước +1cm.
cd: ngang đáy sau = ngang đáy trước + 7cm
18thiet-ke-rap-quan-jean-nu-ts- ha-day
dd1: vào đáy = 1/10 M + 1cm
19thiet-ke-rap-quan-jean-nu-ts- vao-day
ee1: xuyên đáy = 4cm.

cty-tkkt-toan-tran

20thiet-ke-rap-quan-jean-nu-ts- xuyen-day.
m1m2: ngang mông = ¼ M + (0.5 – 1)cm = 25
Vẽ đáy sau. Tương tự vẽ đáy trước, đánh cong đoạn m2d.
21thiet-ke-rap-quan-jean-nu-ts-ve-day
e1e2: dong lưng thân sau = 1cm
e1a1: ngang eo = ¼ eo + 3cm(pen) = 19
22thiet-ke-rap-quan-jean-nu-ts-ngang-eo
  • Vẽ đường sườn quần.
Dựa vào đường sườn của thân trước vẽ đều ra 2cm. Sườn trong nối với d và đánh cong. Sườn ngoài nối với a1 và đánh cong.
23thiet-ke-rap-quan-jean-nu-ts-ve suon
  • Vẽ plis.
Chia e2a1 thành 2 đoạn bằng nhau, O là trung điểm.
Dựng OO1 vuông góc với e2a1.
OO1 = 10cm.
O là điểm giữa, đo ra mỗi bên 1.5cm và nối với O1.
24thiet-ke-rap-quan-jean-nu-ts-plis
Lai = 4cm.(tương tự thân trước).

cty-tkkt-toan-tran

25thiet-ke-rap-quan-jean-nu-ts-lai
Từ a đo xuống 3cm chừa lưng (= to bản lưng).
26thiet-ke-rap-quan-jean-nu-ts-lung
  • Vẽ decoup thân sau.
Từ đường chừa lưng lấy xuống.
a”e” =7cm.
a’e’ = 4cm
27thiet-ke-rap-quan-jean-nu-ts-decoup.

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần