Cách chỉnh rập Gerber Accumark-chỉnh một điểm trên đường

Toán Trần xin hướng dẫn cách chỉnh rập Gerber Accumark- di chuyển một điểm nằm trên đường.

Phạm vi áp dụng : Khi thay đổi đường cong chưa đều hay đẹp.

Bấm chọn lệnh di chuyển một điểm nằm trên đường như hình

  • áp dụng cho Gerber Accumark V8

  • áp dụng cho Gerber Accumark V9-V10

Thao tác chung

  • Bấm lệnh phím tắt Alt+F12
  • Bấm trái chuột chọn điểm cần di chuyển (điểm vuông)
  • Di chuột chuyển điểm theo ý muốn
  • Bấm trái chuột đặt điểm tại vị trí mới
  • Phải chuột chọn [OK] kết thúc lệnh

Chú ý:

  • nếu nhiều điểm, xóa bớt cho dễ chỉnh
  • Tập nhiều lần cho quen tay

Toán Trần chú các bạn sử dụng lệnh di chuyển một điểm nằm trên đường thành thạo. Để khi chỉnh rập các bạn có đường cong đẹp

About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần