No Picture
TÀI LIỆU

THIẾT KẾ QUẦN ÂU NỮ XẾP PLIS.

CÁCH VẼ. THÔNG SỐ THIẾT KẾ Dài quần: 100cm. Vòng eo: 64cm. Vòng mông: 88cm. Vòng đùi: 54cm. Vòng gối: 40cm. Rộng ống: 18cm. Thân trước. Xếp 2 biên vải trùng nhau, biên ở tay […]

TÀI LIỆU

THIẾT KẾ RẬP VÁY TÚM

THIẾT KẾ RẬP VÁY TÚM SỐ ĐO Dài váy            : 75 cm Vòng eo          : 64 cm Vòng mông     : 88 cm Hạ gối             : 45 cm THÂN SAU: Vẽ hình chữ nhật, nhập thông số […]

No Picture
TÀI LIỆU

THIẾT KẾ RẬP VÁY CHỮ A

THIẾT KẾ RẬP VÁY CHỮ A SỐ ĐO Dài váy            : 75 cm Vòng eo          : 64 cm Vòng mông     : 88 cm Hạ gối             : 45 cm THÂN SAU: Vẽ hình chữ nhật, nhập thông […]

TÀI LIỆU

THIẾT KẾ RẬP VÁY CĂN BẢN

THIẾT KẾ RẬP VÁY CĂN BẢN SỐ ĐO: Dài váy            : 75 cm Vòng eo          : 64 cm Vòng mông     : 88 cm Hạ gối             : 45 cm THÂN SAU:   Vẽ hình chữ nhật: […]

RẬP THAM KHÂO

RẬP ĐẦM DÂY RÁP DƯỚI CHÂN NGỰC

Rập đầm dây ráp dưới chân ngực tham khảo. Rập là file DXF, các bạn tải về rồi import vào Corel hay phần mềm thiết kế rập. In rập đem ra tiệm photocopy in khổ […]