Chỉnh giao diện Optitex 21 giống phiên bản cũ

Optitex 21 giao diện mới cài đặt hơi khác so với phiên bản cũ.

Nếu anh em thiết kế rập làm quen không sao. Nhân viên mới vô nghề bị lúng túng. Mời các bạn coi video để set lại Chỉnh giao diện Optitex 21 giống phiên bản hay dùng.

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần