Cách nhảy size chiết ngực đầm áo kiểu

Hướng dẫn Cách nhảy size chiết ngực đầm áo kiểu cho các bạn mới vô nghề. Các bạn có nghề tham khảo đóng góp ý kiến.

Có 2 cách.

1 Nhảy theo thông số đo trên manequin

2 Nhảy theo công thức Toán Trần thực nghiệm thực tế cho khách hàng.

Mời các bạn tham khảo : Cách nhảy size chiết ngực đầm áo kiểu qua video

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần