Cách nhảy size chiết ngực đầm áo kiểu

Hướng dẫn Cách nhảy size chiết ngực đầm áo kiểu cho các bạn mới vô nghề. Các bạn có nghề tham khảo đóng góp ý kiến.

Có 2 cách.

1 Nhảy theo thông số đo trên manequin

2 Nhảy theo công thức Toán Trần thực nghiệm thực tế cho khách hàng.

Mời các bạn tham khảo : Cách nhảy size chiết ngực đầm áo kiểu qua video

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần