In sơ đồ hiện sọc Gerber Accumark

In sơ đồ hiện sọc Gerber Accumark.

  1. Tải: thiết lập chung Toán Trần trên Google
  2. Mở Marker Plot Para. Chọn Plaid/Stripe
  3. Coi video cho nhanh nhé cả nhà

Chúc các bạn học thiết kế rập Gerber Accumark thành công

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần