In sơ đồ hiện sọc Gerber Accumark

In sơ đồ hiện sọc Gerber Accumark.

  1. Tải: thiết lập chung Toán Trần trên Google
  2. Mở Marker Plot Para. Chọn Plaid/Stripe
  3. Coi video cho nhanh nhé cả nhà

Chúc các bạn học thiết kế rập Gerber Accumark thành công

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần