THIẾT KẾ RẬP ÁO DÀI BÉ TRAI

THIẾT KẾ RẬP ÁO DÀI BÉ TRAI 3 TUỔI

Bước 1: Vẽ hình chữ nhật   X=52 cm  , Y= 19.25 cm

1

Bước 2: Vẽ đường hạ cổ sau = 2cm

Vẽ đường hạ cổ trước  =8cm      ,

Vẽ đường hạ cửa tay = 14cm

2

Bước 3: Chia đoạn vào cổ  =6cm

3

Bước 4: Vẽ vòng cổ TT, TS

4

day-giac-lam-rap-nhay-size-quan-ao-tre-em

Bước 5: Vẽ hạ eo  = 26     . rộng eo =15.75

5

Bước 6: Lấy điểm rộng lai =16.25

6

Bước 7:  Vẽ đường sườn áo

7

Bước 8: Hạ ngực=4 cm

8

Bước 9: Nối ngang ngực vào hạ cổ 9

Bước 10: Chia đoạn vừa nối làm 3 10

day-giac-lam-rap-nhay-size-quan-ao-tre-em

Bước 11: Đánh cong

11

Bước 12:  Vẽ rộng nẹp

12

Bước 13: Vẽ tay lỡ =9.75

13

Bước 14:  Vẽ rộng lai tay=10.75

14

Bước 15:  Nối bụng tay

15

Bước 16: Mở đường gấp đôi

16

day-giac-lam-rap-nhay-size-quan-ao-tre-em

Bước 17: Mở đường gấp đôi

17

Bước 18: Bốc tách sản phẩm

18

Bước 19: Copy song song đường nẹp xuống  4cm

19

Bước 20: Ra đường may đều 1 cm, lai 2 cm

20

THIẾT KẾ BÂU CỔ ÁO DÀI BÉ TRAI

Bước 1: Vẽ hình chữ nhật cao=2.5cm     , Y=1/2 vòng cổ

21

Bước 2:   Lấy dấu đầu nhọn cổ  X= 1cm

22

Bước 3:  Nối nhọn bâu áo

23

Bước 4:  Bốc tách sản  phẩm

24

Bước 5:  Đánh cong

25

Bước 6: Mở đường gấp đôi

26

Bước 7: Ra đường may 1cm

27