Thiết kế các kiểu tay áo: Tay cánh tiên kiểu 1

Điều chỉnh lại vòng nách trên thân:

Giảm đầu vai thân trước, thân sau 2cm.

Kiểu 1:

-AB = ½ vòng nách trên thân áo + 8cm.

-AC = 6cm

 

-Nối BC -> đánh cong 1cm.

-Cạnh AB ráp vào vòng nách thân.

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

thiet-ke-cac-kieu-tay-ao-tay-canh-tien-kieu1

Đường may:

thiet-ke-cac-kieu-tay-ao-tay-canh-tien-kieu1-dmKHOA-HOC-NGANH-MAY