Hướng dẫn sửa lỗi in rập không có dấu bấm trên phần mềm thiết kế rập Gerber Accumark.

Bạn đã gặp trường hợp rập khách hàng gửi in ra không có dấu ?loi-in-thieu-dau-bam-in-rap-khong-co-dau-bam
Trong khi kiểm rập vẫn có dấu đầy đủ như thế này.
loi-in-thieu-dau-bam-kiem-tra-rap
Vấn đề nan giản rồi đây,chúng ta tìm cách tìm hiểu và khắc phục lỗi in rập không có dấu bấm.
1.Kiểm tra phần thiết lập dấu bấm P-Notch.
Các bạn vào Accumark Explorer để mở P-Notch kiểm tra.
loi-in-thieu-dau-bam-kiem-tra-p-notch
Trong P-Notch mà không để kiểu dấu bấm,sâu dấu bấm như hình mô tả thì chắc chắn in dấu bấm không được

cty-tkkt-toan-tran

loi-in-thieu-dau-bam-kiem-tra-kieu-dau-bamChỉnh dấu bấm như sau:
loi-in-thieu-dau-bam-sua-thiet-lap-dau-bam
Chỉnh rồi mà in không có dấu bấm  là do đâu ta? Ta tiếp tục bước chỉnh dấu bấm trên rập.Nhiều khi thiết kế không để ý.Khi tạo dấu bấm rập các bạn chọn type là số 2,nhưng khi thiết lập bảng qui định dấu bấm.Các bạn để  giá trị Type2= None.Nên in rập hiển nhiên =0
Chỉnh dấu bấm trên rập thế nào?
Ta mở rập trên PDS,chọn chuột phải chọn Edit Notch Info.
loi-in-thieu-dau-bam-quet-chi-tiet-chinh-dau-bam
Quét toàn bô chi tiết chỉnh dấu bấm.Thao tác chỉnh dấu bấm ba bước như hình.
loi-in-thieu-dau-bam-ba-buoc-chinh-dau-bam
Thành quả là một sơ đồ có đầy đủ dấu bấm thế này.Chúc các bạn làm việc tốt.
in-so-do-in-rap-sai-gonKHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần