THIẾT KẾ 3D

Thiết kế rập 3D dùng để làm gì?

Rất nhiều bạn quan tâm đến môn học thiết kế rập 3D hỏi TT câu này: Học thiết kế rập 3D dùng để làm gì? Đây là môn học mới,các bạn cần phân  biệt thiết […]

RẬP THAM KHÂO

Rập đầm thân ôm,cổ chữ U xẻ tim.

Rập đầm thân ôm,cổ chữ U xẻ tim tham khảo.Rập là file DXF,các bạn tải về rồi import vào Corel hay phần mềm thiết kế rập.In rập đem ra tiệm photocopy in khổ A0 hoặc […]

RẬP A4

Rập đầm rời tùng xòe

Rập đầm thân ôm,cổ chữ u và y kết hợptham khảo.Rập là file DXF,các bạn tải về rồi import vào Corel hay phần mềm thiết kế rập.In rập đem ra tiệm photocopy in khổ A0 […]

TÀI LIỆU

THIẾT KẾ RẬP NÓN SƠ SINH MỘT MIẾNG.

Cách thiết kế rập nón sơ sinh một miếng. Thân nón. Vẽ hình chữ nhật. Trong đó: AB: chiều dài =  đường giữa nón gấp đôi = 20 AC: chiều rộng = mặt trước = 15 Từ […]

GERBER ACCUMARK

Hướng dẫn sửa lỗi in rập không có dấu bấm trên phần mềm thiết kế rập Gerber Accumark.

Bạn đã gặp trường hợp rập khách hàng gửi in ra không có dấu ? Trong khi kiểm rập vẫn có dấu đầy đủ như thế này. Vấn đề nan giản rồi đây,chúng ta tìm […]