Hướng dẫn đo quần tây nữ thực tế

Hướng dẫn cách đo quần tây nữ lung thun.Áp dụng để thiết kế quần tây nữ lưng thun theo mẫu. Cách đo “ăn gian” để thiết kế tránh bị sai thông số

Giới thiệu Pham Tran Toan 531 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần