Hướng dẫn đo quần tây nữ thực tế

Hướng dẫn cách đo quần tây nữ lung thun.Áp dụng để thiết kế quần tây nữ lưng thun theo mẫu. Cách đo “ăn gian” để thiết kế tránh bị sai thông số

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần