Hướng dẫn đo quần tây nữ thực tế

Hướng dẫn cách đo quần tây nữ lung thun.Áp dụng để thiết kế quần tây nữ lưng thun theo mẫu. Cách đo “ăn gian” để thiết kế tránh bị sai thông số

Giới thiệu Pham Tran Toan 456 bài viết
CEO & Founder tại Đồng phục Toán Trần CEO & Founder tại Công ty TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder tại Trung tâm đào tạo thiết kế thời trang Toán Trần