THIẾT KẾ RẬP ĐẦM TÁM MẢNH THÂN TRƯỚC

THIẾT KẾ RẬP ĐẦM TÁM MẢNH THÂN TRƯỚC
Thông số thiết kế rập áo đầm căn bản:
Ngang vai : 36 cm
Dài áo : 120 cm
Hạ eo : 38 cm
Vòng cổ : 32 cm
Vòng nách : 36 cm
Vòng ngực : 84 cm
Vòng eo : 64 cm
Vòng mông : 88 cm
Chéo ngực : 19 cm
Dang ngực : 18 cm
THÂN TRƯỚC:
dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon
Vẽ hình chữ nhật:
AB: Dài áo = số đo – 2 cm chồm vai + 3 cm pince ngực = 118 cm
BL: Ngang lai = Ngang mông (hoặc + 3→5) = 29 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-dai-rong-tt
Tạo điểm vào cổ, hạ cổ:
AA1: Vào cổ = 1/6 Cổ + 0,5 cm = 1/5 Cổ = 6,4 cm
AA2: Hạ cổ = 1/6 Cổ + 1 cm = 1/5 Cổ + 0,5 cm = 6,9 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-vao-co-ha-co-tt
Đánh cong vòng cổ qua trung điểm đường chéothiet-ke-rap-dam-tam-manh-danh-cong-vong-co-tt
Vẽ đường ngang vai:
AC: Ngang vai = ½ Vai – 0,5cm =17,5 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-ngang-vai-tt
Vẽ đường hạ vai CC1 vuông góc, nối đường vai A1C1:
CC1: Hạ vai = 4 cm.thiet-ke-rap-dam-tam-manh-ha-vai-tt
Vẽ đường hạ nách từ điểm hạ vai:
C1D: Hạ nách = ½ Vòng nách – 2cm = 16 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-ha-nach-tt
Vẽ đường ngang ngực:
NN2: Ngang ngực = ¼ Ngực + 2cm = 23 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-ngang-nguc-tt
Đánh cong vòng nách qua trung điểm đường chéo và sâu hơn đường hạ nách DC1 1 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-danh-cong-vong-nach-tt
Copy đoạn thẳng song song từ đỉnh vai xuống tạo đường hạ eo:
AE: Hạ eo = số đo – 2 cm = 36 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-ha-eo-tt
Vẽ đường ngang eo:
EE1: Ngang eo = ¼ Eo + 2 cm cử động + 2 cm pince = 20 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-ngang-eo-tt
Copy đoạn thẳng song song từ đường hạ eo xuống tạo đường hạ mông:
EM: Hạ mông = 2/10 Mông + 1→2 cm = 19,6 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-ha-mong-tt
Vẽ đường ngang mông:
MM1: Ngang mông = ¼ Mông + 1→2 cm = 24 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-ngang-mong-tt
Nối đường sườnthiet-ke-rap-dam-tam-manh-danh-cong-suon-tt
BB1: Sa vạt = 2 cm.
Giảm sườn = 1 cm.thiet-ke-rap-dam-tam-manh-sa-vat-tt
Đánh cong lai áo:
thiet-ke-rap-dam-tam-manh-ngang-lai-tt
Vẽ pince eo:
dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon
Dang ngực = 9 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-dang-nguc-tt
Vẽ đường thẳng vuông góc tới lai thiet-ke-rap-dam-tam-manh-duong-pen-vuong-goc-tt
Chéo ngực = 18 cm
thiet-ke-rap-dam-tam-manh-cheo-nguc-tt
Từ đỉnh ngực xuống 3 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-dinh-pen-tt
Tạo điểm hai bên mỗi bên 1 cm.thiet-ke-rap-dam-tam-manh-rong-pen-tt
Nối đường pince.thiet-ke-rap-dam-tam-manh-noi-pen-tt
Vẽ đường decoup ngực:

 

Từ trung điểm đường cong nách nối với điểm đỉnh pincethiet-ke-rap-dam-tam-manh-decoup-tt
Chia đường lai:
L1L2 = L1L3 = 8 cmthiet-ke-rap-dam-tam-manh-diem-ra-than-ao-tt
Nối pince theo đường chéothiet-ke-rap-dam-tam-manh-noi-cheo-pen-tt
Bóc phần sườn thân trướcthiet-ke-rap-dam-tam-manh-boc-suon-ttBóc phần giữa thân trướcthiet-ke-rap-dam-tam-manh-boc-giua-tt
Mở đường gấp đôi phần giữa thân trướcthiet-ke-rap-dam-tam-manh-boc-va-mo-duong-gap-doi-tt
Chừa đường maythiet-ke-rap-dam-tam-manh-chua-duong-may-tt

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

KHOA-HOC-NGANH-MAY