Cách đo áo dài nữ

Cách đo  Áo Dài nữ

Bước 1: Đo dài áo Áo Dài nữ : đo từ giữa cổ thân sau xuống chân ( cách mặt đất từ 0-20cm khi đã mang giày cao gót)

do-ao-ao-dai-do-dai-ao-do-tu-giua-co-sau-toi-got-chan

Bước 2: đo ngang vai Áo Dài nữ: đo từ đầu vai này qua đầu vai kia( qua phía sau bờ vai)

 

do-ao-ao-dai-do-ngang-vai-tu-dinh-vai-nay-qua-dinh-vai-kia

Bước 3: đo hạ eo trước Á Dài nữ: đo từ đỉnh vai qua đầu ngực tới ngang eo trước( eo tại vị trí nhỏ nhất)

do-ao-ao-dai-do-ha-nguc-truoc-do-tu-dinh-vai-qua-dau-nguc-toi-vi-tri-eo-noi-nho-nhat

Bước 4: đa hạ eo sau Áo Dài nữ: đo từ giữa cổ thân sau xuống ngang eo sau ( eo tại vị trí nhỏ nhất)

do-ao-ao-dai-do-ha-eo-sau-do-tu-giua-co-sau-toi-vi-tri-eo-nho-nhat

Bước 5: đo chéo ngực Áo Dài nữ: đo từ hõm chân cổ xuống đầu ngực

do-ao-ao-dai-do-cheo-nguc-do-tu-hom-co-toi-dau-nguc

Bước 6: đo dang ngực Áo Dài nữ: đo từ đầu ngực này qua đầu ngực kia

do-ao-ao-dai-do-dang-nguc-do-tu-dau-nguc-nay-qua-dau-nguc-kia

Bước 7: đo vòng cổ Áo Dài nữ: đo sát vòng quanh chân cổ+ 1-2cm

do-ao-ao-dai-do-vong-co-do-vong-co-qua-hom-co

Bước 8: đo vòng ngực Áo Dài nữ: đo vòng quanh ngực nơi lớn nhất

do-ao-ao-dai-do-vong-nguc-do-tai-vi-tri-lon-nhat

Bước 9: đo vòng eo Áo Dài nữ: đo vòng quanh eo nơi nhỏ nhất

do-quan-ao-dai-do-vong-eo-tai-vi-tri-eo-nho-nhat

Bước 10: đo vòng mông Áo Dài nữ: đo vòng mông qua nơi lớn nhất

do-ao-ao-dai-do-vong-mong-do-vi-tri-mong-to-nhat

Bước 11: đo dài tay Áo Dài nữ: đo từ đầu vai xuống mắt cá tay +1-2cm

do-ao-ao-dai-do-dai-tay-do-tu-dau-vai-toi-mat-ca-tay

Bước 12: đo vòng nách Áo Dài nữ: đo vòng quanh nách qua đầu vai

do-ao-ao-dai-do-nach-do-vong-quanh-nach-qua-dau-vai

Bước 13: đo cửa tay Áo Dài: đo quanh mu bàn tay nơi lớn nhất

do-ao-ao-dai-do-cua-tay-do-vi-tri-lon-nhat-quanh-mu-ban-tay

Nhận làm rập áo dài nữ truyền thống

Nhận làm rập áo dài nữ cách tân

Liên hệ: 68 An Nhơn P17 Q Gò Vấp HCM-0902.394.695—08.6680.5288