NHẢY SIZE TAY ĐẦM CĂN BẢN

NHẢY SIZE TAY ĐẦM CĂN BẢN

Nhảy size tay

nhay-size-tay

Bước 1: Nhảy size điểm đầu vai  X= 0   , y=0

nhay-size-tay-1

day-giac-lam-rap-nhay-size

Bước 2: Nhảy size điểm bắp tay   X= hạ nách   , Y=bắp tay/2

nhay-size-tay-2

Bước 3: Nhảy size điểm lai tại sườn  X=dài tay   , Y=cửa tay /2

nhay-size-tay-3

Bước 4: Nhảy size điểm lai giữa tay   X= dài tay      , Y=0

nhay-size-tay-4

Học nhảy size đăng kí ở đây

day-giac-lam-rap-nhay-size