Cách thiết kế áo dài dễ nhất-Thiết kế thân trước

Cách thiết kế áo dài 2018
Cách thiết kế áo dài 2018

Trong bài trước, Tóan Trần đã hướng dẫn cách đo áo dài và thiết kế thân sau.Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách thiết kếthân trước áo dài. Để hệ thống. Các bạn coi seri bài viết thiết kế áo dài ở đây:
Bước 1: Đọc cách đo áo dài nữ căn bản ở đây.

Bước 2: Thiết kế thân sau áo dài

Bước 3: Thiết kế thân trước áo dài

 • Từ rập thân sau, sang dấu lại các đường để vẽ thân trước cho nhanh. Coi hình vẽ tham khảo.
Sang rập thân trước áo dài
Sang rập thân trước áo dài
 • Xác định rộng eo thân trước : ¼ vòng eo +3 cm (pen) +0.5 =……….
  1. Rộng mông thân trước : ngang mông sau -0.5=………
  2. Rộng ngực Thân Trước: ¼ Vòng Ngực +0.5+1.5=……
  3. Từ hạ nách lấy lên 2cm. Từ đó lấy lên bằng hạ nách thân sau.
  4. Vẽ đường sườn áo.
Dựng sườn thân trước
Dựng sườn thân trước
 • Vẽ cổ áo dài thân trước.

  1. Sau đó lấy vào cổ: 1/8 cổ+0.5=…….
  2. Hạ cổ : ½ vào cổ +(0->0.5)=……….
  3. Nối hạ nách thân trước và điểm cổ mới ta được đường nách chéo thân trước.
  4. Sau đó đánh cong như hình vẽ.
Vẽ cổ thân trước áo dài
Vẽ cổ thân trước áo dài
 • Vẽ pen ngực và pen eo.
  1. Copy một đường từ giữa thân trước vào 9.5 cm.
  2. Hạ đường chéo ngực từ giữa cổ thân trước xác định điểm đầu ngực.
Vẽ pence thân trước áo dài
Vẽ pence thân trước áo dài
 • Sau đó vẽ pen áo như hình vẽ.

Thiết kế thân trước áo dài
Thiết kế thân trước áo dài

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần