HƯỚNG DẪN SỐ HÓA RẬP OPTITEX

Phần mềm Optitex là phần mềm thiết kế rập giác sơ đồ chuyên nghiệp được nhiều công ty tin dùng.

Phần mềm số hóa rập dễ dùng. Giao diện thân thiện giống word. Toán Trần xin hướng dẫn cách số hóa bằng phần mềm Optitex.

1 nhập  điểm góc

2 kết thúc nhập rập

3 nhập đường cong

5 nhập dấu bấm

B nhập đường canh sợi

F nhập đường nội vi bên trong rập

Các bạn coi video cụ thể sẽ rõ hơn

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần