Hướng dẫn mở rập Gerber Accumark bằng phần mềm Optitex.

Gerber Accumark là một hệ thống phần mềm thiết kế rập nhảy size giác sơ đồ chuyên nghiệp được nhiều công ty lớn sử dụng. Toán Trần  sẽ hướng dẫn mở rập Gerber Accumark bằng phần mềm Optitex.

Bước 1 Vào phần  mềm chuyển đổi

Bưới 2 Chọn rập Gerber Accumark cần xuất sang Optitex

Bước 3 chọn lưu lưu rập

Bước 4 Chọn rập cần chuyển đổi. Mở rập kiểm tra lại bằng Optitex


Toán Trần  chúc các bạn mở rập Gerber Accumark bằng phần mềm Optitex thành công

About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần