Bảng thông số áo jacket UM04349

Tài liệu kĩ thuật sản xuất áo jacket bao gồm 3 phần.

 Phần 1: Bảng size áo jacket.Hướng dẫn chi tiết vị trí đo.

Phần 2:Nguyên phụ liệu để sản xuất áo jacket.

Phần 3: Hướng dẫn cách may sản phẩm.

bảng thông số ao jacket
cty-tkkt-toan-tran

About Pham Tran Toan 590 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần