Lỗi lưu rập gerber accumark garde reference

Lưu rập gerber accumark ko phải bao giờ cũng trơn tru như bạn tưởng.  Nếu bạn lỡ thấy thông báo không cho lưu rập như thế này thì sao?

Trung tâm thiết kế thời trang Toán trần hướng dẫn các bạn xử lí lỗi gerber accumark không lưu rập: garde reference. Nguyên nhân ko lưu rập được có 1 điểm dư trên đường canh sợi. Để lưu rập, các bạn chỉ cần sử dung lệnh xóa điểm trên đường.

Chúc các bạn học gerber accumark thiết kế rập nhảy size giác sơ đồ chuyên nghiệp

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần