Phần mềm thiết kế rập Optitex12
OPTITEX

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Optitex10

Phần mềm Optitex là phần mềm thiết kế rập nhảy size giác sơ đồ chuyên nghiệp của người Do Thái. Optitex đuợc sử dụng nhiều trong các công ty Hàn Quốc. Giao diện của Optitex tương […]

No Picture
GERBER ACCUMARK

Hướng dẫn tạo sơ đồ thun ống

        Tùy từng loại vải mà ta thiết lập sơ đồ khác nhau để tối ưu hóa hiệu suất.Mục đích giảm thiểu NPL,video hướng dẫn các bạn đi sơ đồ thun ống.Hi […]