Hướng dẫn tạo bảng hạch toán bàn cắt bằng phần mềm Accumark.

Phần mềm sơ đồ accumark.
Phần mềm sơ đồ accumark.
        Video hướng dẫn hạch toán bàn cắt đơn hàng trên phần mềm Accumark và Excel.Ta có thể tính lượng vải tiêu hao cho từng bàn cắt,từng cỡ…và còn rất nhiều tính năng khác.

cty-tkkt-toan-tran

 

KHOA-HOC-NGANH-MAY