SƠ ĐỒ ÁO JACKET TRẺ EM C04

so-do-ao-jacket-be-gai-C04-A-110-2-1CHIEU2
so-do-ao-jacket-be-gai-C04-A-110-2-1CHIEU2

Tài liệu đi sơ đồ

<

SỐ LƯỢNG HÀNG
COLOR SIZE 100 110 120 130 TOTAL
E.MART 90 160 200 150 600
BRAND 45 80 100 75 300
ONLINE 20 50 70 60 200
TOTAL 155 290 370 285 0 1,100
download-icon
TẢI TÀI LIỆU SƠ ĐỒ VỀ MÁY TÍNH CỦA BẠN.

 

 

so-do-ao-jacket-be-gai-C04-A-110-2-1CHIEU2
so-do-ao-jacket-be-gai-C04-A-110-2-1CHIEU2

cty-tkkt-toan-tran

 

so-do-ao-jacket-be-gai-C04-A-100-2-1CHIEU2
so-do-ao-jacket-be-gai-C04-A-100-2-1CHIEU2

 

so-do-ao-jacket-be-gai-C04-A-100-2 so-do-ao-jacket-be-gai-C04-B-110-1 so-do-ao-jacket-be-gai-C04-B-100-1

cty-tkkt-toan-tran

so-do-ao-jacket-be-gai-C04-A-130-2-1CHIEU2 so-do-ao-jacket-be-gai-C04-A-120-2-1CHIEU

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần