CHẠY SƠ ĐỒ TỰ ĐỘNG PHẦN MỀM NÀO RÚT HƠN ?

CHẠY SƠ ĐỒ TỰ ĐỘNG PHẦN MỀM NÀO RÚT HƠN ?

A: Lectra

B: Gerber

C: Optitex

D:xxxx

Ủa thế chạy thăng nào ngon nhất ?

Mời các bạn coi video test bộ rập thực tế, chung máy, bản phần mềm mới, chung qui cách, chung thời gian.

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần