CHẠY SƠ ĐỒ TỰ ĐỘNG PHẦN MỀM NÀO RÚT HƠN ?

CHẠY SƠ ĐỒ TỰ ĐỘNG PHẦN MỀM NÀO RÚT HƠN ?

A: Lectra

B: Gerber

C: Optitex

D:xxxx

Ủa thế chạy thăng nào ngon nhất ?

Mời các bạn coi video test bộ rập thực tế, chung máy, bản phần mềm mới, chung qui cách, chung thời gian.

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần