XUẤT NHẬP-RÂP GERBER ACCUMARK TỪ MÁY NÀY QUA MÁY KHÁC.

gerber-accumark-nhap-rap-tu-phan-mem-khac-bang-PDS
gerber-accumark-nhap-rap-tu-phan-mem-khac-bang-PDS

Xuất rập đuôi .zip

Các bước thực hiện:

 • Chọn file muốn xuất.
 • Chọn File-Export zip
 • Xuất hiện hộp thoại Export to-chọn nơi muốn lưu-đặt tên mã rập-Save
gerber-accumark-xuat-rap-tu-may-nay--qua-may-khac
gerber-accumark-xuat-rap-tu-may-nay–qua-may-khac

cty-tkkt-toan-tran

Xuất rập đuôi .DXF

Các bước thực hiện:

 • Chọn Data Conversion Utillty-Chọn View-Export from Accumark
 • Chọn loại file cần xuất
 • Xuất hiện hộp thoại Export to-chọn nơi muốn lưu-đặt tên mã rập-Save
gerber-accumark-xuat-rap-sang-phan-mem-khac
gerber-accumark-xuat-rap-sang-phan-mem-khac

 

Nhập rập từ phần mềm khác

Có hai cách:

 1. Data Conversion Utillty-Chọn View-Import to Accumark
 2. Mở trực tiếp trên PDS

Các bước thực hiện:

cty-tkkt-toan-tran

 • Mở PDS
 • Chọn loại file-Xuất hiện hộp thoại-Chọn File of Type-kiểu file cần nhập
gerber-accumark-nhap-rap-tu-phan-mem-khac-bang-PDS
gerber-accumark-nhap-rap-tu-phan-mem-khac-bang-PDS
 • Chọn file muốn nhập-Open
gerber-accumark-mo-rap-tu-phan-mem-khac-bang-PDS
gerber-accumark-mo-rap-tu-phan-mem-khac-bang-PDS

 

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 591 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần