HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ ÁO SƯỜN SÁM

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ ÁO SƯỜN SÁM

THÂN SAU:

 1. Vẽ hình chữ nhật:AB: Dài áo = số đo + chồm vai = 70BC: Rộng lai = ¼ Vòng mông + 2 = 24.51-thiet-ke-ao-suon-sam-dai-rong-ao
 2. Vẽ vòng cổ:AA1: Rộng cổ = 1/6 Vòng cổ + 0.5 = 6.5AA2: Sâu cổ sau = chồm vai + 1 = 32-thiet-ke-ao-suon-sam-ve-vong-co
 3. Vẽ xuôi vai:AD: Xuôi vai = 43-thiet-ke-ao-suon-sam-xuoi-vai
 4. Vẽ ngang vai:DD1: Ngang vai = ½ Vai = 17Nối đường vai con AD14-thiet-ke-ao-suon-sam-ngang-vai
 5. Vẽ hạ ngựcDE: Hạ ngực = 195-thiet-ke-ao-suon-sam-ha-nguc
 6. Vẽ rộng ngực:EE1: Ngang ngực = ¼ Vòng ngực = 216-thiet-ke-ao-suon-sam-rong-nguc
 7. Vẽ vòng nách:Copy đường thẳng vuông góc từ xuôi vai xuống ngang ngực 1.5Vẽ vòng nách D1E17-thiet-ke-ao-suon-sam-ve-vong-nach
 8. Vẽ hạ eo:AF: Hạ eo = số đo – 2 = 368-thiet-ke-ao-suon-sam-ha-eo
 9. Vẽ ngang eo:FF1: Ngang eo = ¼ Vòng eo + 3 (pen eo) = 209-thiet-ke-ao-suon-sam-ngang-eo
 10. Nối đường sườn E1F1. Đánh cong đường sườn xuống 0.310-thiet-ke-ao-suon-sam-noi-suon
 11. Nối đường sườn F1C11-thiet-ke-ao-suon-sam-noi-suon-lai
 12. Tạo điểm vạt laiCC1 = CC2 = 1012-thiet-ke-ao-suon-sam-vat-lai
 13. Vẽ vạt lai congNối đường cong vạt lai C1C213-thiet-ke-ao-suon-sam-danh-cong-vat-lai
 14. Đánh cong đường sườn F1C2 lên 0.514-thiet-ke-ao-suon-sam-danh-cong-suon
 15. Hạ lai xuống 0.5. Nối đường B1C115-thiet-ke-ao-suon-sam-ha-lai-xuong
 16. Chia đôi đường ngang eo. Từ đường ngang ngực tạo điểm xuống 316-thiet-ke-ao-suon-sam-ve-pen
 17. Vẽ pen mỗi bên rộng 1.517-thiet-ke-ao-suon-sam-noi-pen
 18. Bóc tách thân trước. Mở đường gấp đôi.18-thiet-ke-ao-suon-sam-boc-tach

THÂN TRƯỚC:

 1. Vẽ hình chữ nhậtAB: Dài áo = số đo – chồm vai + chiết ngực = 69BC: Rộng lai = ¼ Vòng mông + 2cm = 24.519-thiet-ke-ao-suon-sam-dai-rong-tt
 2. Vẽ vòng vổ:AA1: Rộng cổ = 1/6 Vòng cổ + 0.5 = 6.5AA2: Sâu cổ trước = 6.520-thiet-ke-ao-suon-sam-vong-co-tt
 3. Vẽ hạ xuôi vai:AD: Xuôi vai = số đo = 421-thiet-ke-ao-suon-sam-xuoi-vai
 4. Vẽ ngang vai:DD1: Ngang vai = ½ Vai = 17Nối đường vai con AD122-thiet-ke-ao-suon-sam-ngang-vai
 5. Vẽ hạ ngực:DE: Hạ ngực = 1923-thiet-ke-ao-suon-sam-ha-nguc
 6. Vẽ đường ngang ngực:EE1: Ngang ngực = ¼ Vòng ngực = 2124-thiet-ke-ao-suon-sam-ngang-nguc
 7. Vẽ vòng nách:Copy đường thẳng vuông góc từ xuôi vai xuống ngang ngực 2Vẽ vòng nách D1E125-thiet-ke-ao-suon-sam-vong-nach
 8. Vẽ hạ eo:AF: Hạ eo = số đo – 2 + 3 (pen sườn) = 3926-thiet-ke-ao-suon-sam-ha-eo
 9. Vẽ ngang eo:FF1: Ngang eo = ¼ Vòng eo + 3 (pen eo) = 2027-thiet-ke-ao-suon-sam-ngang-eo
 10. Nối đường sườn E1F1. Đánh cong đường sườn xuống 0.328-thiet-ke-ao-suon-sam-cong-suon
 11. Nối đường sườn F1CTạo điểm vạt laiCC1 = CC2 = 1029-thiet-ke-ao-suon-sam-lai
 12. Vẽ vạt lai congNối đường cong vạt lai C1C230-thiet-ke-ao-suon-sam-ve-con-lai
 13. Đánh cong đường sườn F1C2 lên 0.531-thiet-ke-ao-suon-sam-cong-suon-lai
 14. Hạ lai xuống 0.5. Nối đường B1C132-thiet-ke-ao-suon-sam-ha-lai
 15. Vẽ pen thân trước:Copy đường thẳng từ giữa thân trước lên 8Từ đường ngang ngực tại điểm xuống 4Dài pen từ eo xuống 1233-thiet-ke-ao-suon-sam-vi-tri-pen
 16. Vẽ pen mỗi bên rộng 1.534-thiet-ke-ao-suon-sam-noi-pen
 17. Tạo điểm trên đường sườn từ nách xuống 7 và từ đường ngang ngực xuống 1. Nối đường thẳng.35-thiet-ke-ao-suon-sam-pen-nguc
 18. Tạo pen sườn.36-thiet-ke-ao-suon-sam-noi-pen-nguc

VẠT CON

 1. Mở gấp đôi thân trước. Xác định vị trí và vẽ vạt con.AB = 5, BC = 2DE = 7, EF = 2Đánh cong đường CF37-thiet-ke-ao-suon-sam-vat-con
 2. Vẽ đường đắp chéo thân trước:AB = 2, BC = 8.5DE = 2Nối đường AC, CE38-thiet-ke-ao-suon-sam-duong-cheo-tt
 3. Bóc tách vạt con.39-thiet-ke-ao-suon-sam-boc-vat-con
 4. Bóc tách thân trước.40-thiet-ke-ao-suon-sam-boc-tt

TAY

 1. Vẽ hình chữ nhật:AB: Dài tay = 20BC: Bắp tay = 1641-thiet-ke-ao-suon-sam-dai-rong-tay
 2. Vẽ đường nách tay:CC1: Hạ bắp tay = 13BC1: Nách tay = ½ (Tay trước + Tay sau)42-thiet-ke-ao-suon-sam-nach-tay
 3. Vẽ cửa tay:AA1: Cửa tay = ½ Cửa tay + 2 =1443-thiet-ke-ao-suon-sam-cua-tay
 4. Vẽ chân cổ:AB: Dài chân cổ = Vòng cổ trước + Vòng cổ sau = 18.25BC: Cao chân cổ = số đo = 244-thiet-ke-ao-suon-sam-chan-coKHOA-HOC-NGANH-MAY