Thêm hoa văn thêu cho chi tiết-Bring To Front Attachment

Phần mềm thiết kế rập 3d
Phần mềm thiết kế rập 3d

Video hướng dẫn thêm họa tiết thêu cho chi tiết trên phần mềm thiết kế rập 3D Vstitcher.

 

KHOA-HOC-NGANH-MAY

Giới thiệu Pham Tran Toan 532 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần