Thiết kế rập cổ áo sơ mi trẻ em

Vẽ chân cổ, lá cổ:

Thiết kế chân cổ:

AB: dài chân cổ = (cổ trước đo trên áo + cổ sau đo trên áo) = 18.45

AC: cao chân cổ = 3

Giảm chân cổ 1.

CHAN-CO

AD: xác định vị trí cổ sau = 6.93

 

Đánh cong 0.25 từ vị trí cổ sau đến giảm chân cổ

Copy đường cong chân cổ 3cm.

danh-cong-chan-co

Từ đường copy lấy vào 2.5cm rồi đánh cong.

danh-cong-vat-co

Thiết kế lá cổ:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Ta lật đối xứng đường D1, nối 2 điểm lại như hình ta gọi TT1

Copy TT1 1 khoảng = 1.875.

ve-la-cob1

Từ T kéo dài 5cm làm cạnh lá cổ

Copy đường song song tạo rộng lá cổ CO = 3.5.

ve-la-cob2

 

Xác định vị trí cổ sau . Đánh cong lá cổ.

ve-la-cob3

Chừa đường may:

thanh-pham-chua-duong-maydich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

KHOA-HOC-NGANH-MAY