Công thức thiết kế rập áo jacket tay raglan-phần 2: Thiết kế rập vải chính

Phương pháp thiết kế rập áo jacket tay raglan

Ni mẫu

DA = 62
NV = 37
VNg = 84
VE = 68
VM = 88
DT = 54
VNách = 34;
VC = 36
VCT = 21
VĐầu = 54
Cao đầu trước = 33

Phương pháp thiết kế rập thân trước

AB: Dài áo = số đo – chồm vai – bo lai = 62 – 1 – 5 = 56 cm
BB”: Sa vạt = 1 cm
AC: Vào cổ = 1/6 vòng cổ + 1.5 = 7.5 cm
AD: Hạ cổ = 1/6 vòng cổ + 2.5 = 8.5 cm.
AE: Ngang vai = ½ vai – 0.5 = 18 cm.
EF: Xuôi vai = 1/10 vai = 3.7 cm.
FH: Hạ nách = ½ vòng nách – 1 + 3 =19 cm.
IJ: Ngang ngực = ¼ vòng ngực + 3 = 24.5 cm.
IM: Hạ eo = 14 cm.
MN: Ngang eo = ngang ngực – 1.5 = 23 cm.
BK: Ngang lai = ngang ngực + 2 = 26.5 cm.
KK1 Giảm sườn = 1 cm.
rap-ao-raglan-than-truoc

Phương pháp thiết kế thân sau

AB: Dài áo = số đo + chồm vai – bo lai = 62 + 2 – 5 = 58 cm
AC: Vào cổ = 1/6 vòng cổ + 2.5 = 8.5 cm
AD: Hạ cổ = 3 cm.
AE: Ngang vai = ½ vai + 0.5 = 19 cm.
EF: Xuôi vai = 1/10 vai = 3.7 cm.
FH: Hạ nách = ½ vòng nách +1 + 3 = 21 cm.
IJ: Ngang ngực = ¼ vòng ngực + 3 = 24.5 cm.
IM: Hạ eo = 14 cm.
MN: Ngang eo = ngang ngực – 1.5 = 23 cm.
BK: Ngang lai = ngang ngực + 2 = 26.5 cm.
KK1: Giảm sườn = 1 cm.
rap-ao-raglan-than-sau
Phương pháp thiết kế rập tay
Dài tay = số đo + vai con + 1.5 – bo tay = 66.5 – 5 = 61.5 cm.
Ngang tay = ½ vòng nách + 2 = 19 cm.
AJ = C1J của thân sau.
Vào cổ sau = AA1 (thân sau) = 3 cm.
Vào cổ trước = AA2 (thân trước) = 4 cm.
MI = MB: khuỷ tay.
A1J = xiên nách thân sau = 26.5 cm.
A2A3 // AB
J1 A3 :xiên nách thân trước = 25.5 cm.
BE: cửa tay = số đo = 12 cm.
EE1 Giảm sườn = 1 cm.
rap-ao-raglan-tay

Phương pháp thiết kế rập bâu
AB: dài bâu = ½ vòng cổ trên thân ( trừ nút) = 22 cm.
AI: ½ vòng cổ thân sau = 10 cm.
BB1 = BB2 = 1 cm.
AB = CD : cao chân bâu = 10 cm.
AA 1 = 1.5 cm.
rap-ao-raglan-bau

Phương pháp thiết kế rập nón
AB : cao nón = cao đầu trước + 4 = 33 + 4 = 37 cm.
AC = BD : ngang nón = ½ vóng đầu – 2 = 25 cm.
CC”= 4 cm.
C”C1 =2.5 cm.
AA” = 2 cm.
A”A1= BB1 : luồn dây = 2.5 cm.
C1C1” = ½ vòng cổ thân sau = 10 cm.
BB2 = C1C2 = 5 cm.
BB2C2C1 : sống nón
rap-ao-raglan-non
Phương pháp thiết kế rập bo
Bo lai ( bo dệt)
Bo lai = vòng lai – 12 cm = 42 cm.
AC = BD : Cao bo = 5 cm.
Bo tay (bo dệt)
AB : dài bo = vòng lai – 5 cm = 20 cm.
AC = BD : cao bo = 5 cm.
rap-ao-raglan-bo

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần