Hướng dẫn thiết kế Bâu lính thủy

Vòng cổ trên áo:

A1A3: Vào cổ trước = vào cổ sau = 2cm

A2A4: Hạ cổ trước = 8 -> 12cm

A2A4: Hạ cổ sau = 2cm

 

Bâu lính thủy:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Đặt đầu vai thân sau lệch so với đầu vai thân trước là 2cm.

A3 vẫn giữ nguyên -> vẽ lại vòng cổ áo.

A4b = 12cm.

Tại b dựng đường thẳng vuông góc cắt vòng nách thân sau tại I

Từ I, vẽ đường thẳng vuông góc và kéo dài đến đường xuôi vai TS và cắt tại J.

Đánh cong 1cm đoạn JA4.

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-bau-linh-thuy1

Đường may:

thiet-ke-cac-kieu-bau-ao-bau-linh-thuy-dm

KHOA-HOC-NGANH-MAY