Thiết kế áo sơ mi nữ căn bản Thân sau

  • cty-tkkt-toan-tranSố đo

Dài áo: 64

Vòng cổ: 33

Vòng ngực: 80

Vòng eo: 64

Ngang vai: 36

Vòng nách: 34

Hạ eo: 36

Hạ mông: 18

Chồm vai: 2cmt

Công thức thiết kế rập áo sơ mi nữ thân sau 

Vẽ hình chữ nhật:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

AB: Dài áo = số đo + chồm vai = 66

AC: Ngang ngực = ¼ vòng ngực + 2 = 22.

thiet-ke-ao-so-mi-nu-can-ban-dai-rong-ts

Vẽ vòng cổ:

AA1: Rộng cổ = 1/6 vòng cổ = 6.5

AA2: Hạ cổ = Chồm vai + 0.5 = 2.5

Đánh cong vòng cổ sau qua A1A2.

thiet-ke-ao-so-mi-nu-can-ban-ve-co

Vẽ ngang vai:

AC1: Ngang vai = ½ vai +0.5 = 18.5

C1C2: Hạ vai = 4

Nối C2A1 làm vai con.

thiet-ke-ao-so-mi-nu-can-ban-noi-vai

 

Vẽ vòng nách:

Hạ nách = ½ vòng nách +2 = 19

Đánh cong vòng nách qua điểm DC2.

thiet-ke-ao-so-mi-nu-can-ban-ve-nach

Vẽ ngang eo:

AE1: Hạ eo = Số đo + 2 (áo không pen ngực ) = 38

E1E2: Ngang eo = ¼ eo + 2 (pence) = 20.

thiet-ke-ao-so-mi-nu-can-ban-ngang-eo

Vẽ đường sườn:

MM1: Giảm sườn 1cm

Vẽ sườn qua các điểm  M1E2D.

thiet-ke-ao-so-mi-nu-can-ban-ve-eo

Vẽ vạt lai:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

BM: Ngang lai = ngang ngực = 22

Vẽ vạt lai, chia BM làm 3 phần bằng nhau, Nối từ 1/3 BM với M1 đánh cong 0.5-1.

thiet-ke-ao-so-mi-nu-can-ban-danh-cong-lai

Lấy dấu pen:

Vẽ pen, chia đôi E2E1 rồi kéo 2 điểm  đến ngang ngực và ngang lai FF1

Mỗi bên lấy 1cm làm rộng pen YY1.

thiet-ke-ao-so-mi-nu-can-ban-rong-ben

Vẽ pence:

E1G1: Hạ mông = số đo (18-20)

Nối các điểm TYY1F tạo pen dọc.

thiet-ke-ao-so-mi-nu-can-ban-danh-ve-ben

KHOA-HOC-NGANH-MAY