Thiết kế áo sơ mi nữ căn bản Thân trước

Công thức thiết kế rập áo sơ mi nữ thân trước:

Vẽ hình chữ nhật:

AB: Dài áo = số đo – chồm vai = 62

AC: Ngang ngực = ¼ vòng ngực + 2 = 22.

thiet-ke-ao-so-mi-nu-can-ban-dai-rong-tt

Vẽ cổ:

AA1: Rộng cổ = 1/6 vòng cổ = 6.5

AA2: Hạ cổ = 1/6 vòng cổ = 6.5

Đánh cong vòng cổ sau qua A1A2.

thiet-ke-ao-so-mi-nu-can-ban-ha-vai-tt

Vẽ vai:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

AC1: Ngang vai = ½ vai – 0.5 = 17.5

C1C2: Hạ vai = 4

Nối C2A1 làm vai con.

thiet-ke-ao-so-mi-nu-can-ban-noi-vai-tt

Vẽ vòng nách:

Hạ nách = ½ vòng nách – 2 = 15

Đánh cong vòng nách qua điểm DC2.

thiet-ke-ao-so-mi-nu-can-ban-ve-vong-nach

Vẽ eo:

AE1: Hạ eo = Số đo – 2 (áo không pen ngực ) = 34

E1E2: Ngang eo = ¼ eo + 2 (pence) = 20

MM1: Giảm sườn 2cm

Vẽ sườn qua các điểm  M1E2D.

thiet-ke-ao-so-mi-nu-can-ban-ve-eo-tt

Vẽ vạt lai:

BM: Ngang lai = ngang ngực = 22

Vẽ vạt lai, chia BM làm 3 phần bằng nhau, Nối từ 1/3 BM với M1 đánh cong 0.5-1

thiet-ke-ao-so-mi-nu-can-ban-danh-cong-lai-tt

Lấy dấu pen:

Vẽ pen, chia đôi E2E1. Mỗi bên lấy 1cm làm rộng pen YY1.

E1G1: Hạ mông = số đo (18-20)

thiet-ke-ao-so-mi-nu-can-ban-tao-diem-rong-ben

 

Vẽ pence:

Nối các điểm PYY1P1 tạo pen dọc.

thiet-ke-ao-so-mi-nu-can-ban-ve-ben-tt

Vẽ nẹp và khuy nút:

dich-vu-thiet-ke-rap-giac-so-do-sai-gon

Tạo đường khuy nút : Đường 1 cách tâm nút 1.5 làm khuy, đường 2 cách đường 1, 3cm làm nẹp.

thiet-ke-ao-so-mi-nu-can-ban-tao-duong-khuy-nut

Tạo khuy nút.

thiet-ke-ao-so-mi-nu-can-ban-tao-diem-khuy-nut

KHOA-HOC-NGANH-MAY