THIẾT KẾ RẬP ĐẦM TAY LIỀN, CỔ U

THIẾT KẾ RẬP ĐẦM TAY LIỀN, CỔ U

ĐẦM TAY LIỀN, CỔ U VỚI KIỂU DÁNG ĐƠN GIẢN, TRANG NHÃ, TÔN DÁNG GIÚP BẠN GÁI THÊM DỊU DÀNG VÀ NỮ TÍNH KHI DỰ TIỆC, DẠO PHỐ.

1. THÔNG SỐ

Dài váy: 60

Ngang vai: 26

Vòng ngực: 56

Hạ eo: 24

Vòng cổ: 26

Dài tay: 18 ( đo từ đốt sống cổ qua ngang vai đến vị trí tay tùy ý)

2. THIẾT KẾ RẬP THÂN TRƯỚC ĐẦM TAY LIỀN, CỔ U.

(Vẽ đầm tay liền cổ chữ U từ áo căn bản)

  • Vẽ hcn ABCD:

AB: dài đầm = 60cm

BC: Ngang lai = 1/4 vòng ngực + 1/10 vòng ngực + 2cm= 21.5cm

cty-tkkt-toan-tran

  • Vẽ cổ:

AA1: vào cổ căn bản  = 1/5 vòng cổ = 5cm

AA2: hạ cổ căn bản = vào cổ = 5cm

Từ A2 lấy G, AG = 4cm.

AN: Dài tay =18cm

cty-tkkt-toan-tran

AE: ngang vai căn bản = 1/2 ngang vai – 1cm = 12cm

EF: xuôi vai = xuôi vai căn bản – 1cm = 1/10 Ngang vai – 1cm = 1.5cm

Nối A1D1 đi qua F. N1 là giao điểm NN1 và A1D1.

Từ đường thẳng A1D1 lấy A1H= 2cm.

Kẻ HH1 song song với AG và HH1 vuông góc với H1G.

Lấy H1H2 = 2cm. Đánh cong cổ U.

  • Vẽ tay:

Kẻ đường song song với AD và cách AD 14cm.

AI: hạ ngực = 1/4 vòng ngực = 14cm

Kẻ N1J vuông góc với HN1. Lấy N1N2 = 1cm.

Đánh cong HN2 đi qua F.

  • Vẽ sườn, lai

IJ1: ngang ngực = 1/4 vòng ngực + 2cm = 16cm

cty-tkkt-toan-tran

BC: ngang lai = ngang ngực + 1/10 vòng ngực = 21.5cm

BB1: sa vạt = 1cm.

Nối J1C. CK: giảm sườn =1cm.

Đánh cong lại váy.

Từ J đánh cong sườn váy JK cách đường thẳng J1K 2cm.

 3. THIẾT KẾ RẬP THÂN SAU ĐẦM TAY LIỀN, CỔ U.

(Vẽ đầm tay liền cổ chữ U từ áo căn bản)

  • Vẽ hcn ABCD:

AB: dài đầm = 60cm

BC: Ngang lai = 1/4 vòng ngực + 1/10 vòng ngực + 2cm= 21.5cm

  • Vẽ cổ:

AA1: vào cổ căn bản  = 1/5 vòng cổ = 5cm

AA2: hạ cổ căn bản = 1cm

Từ A2 lấy G, A2G = 3cm.

 

AN: Dài tay =18cm

AE: ngang vai căn bản = 1/2 ngang vai – 1cm = 12cm

EF: xuôi vai = xuôi vai căn bản – 1cm = 1/10 Ngang vai – 1cm = 1.5cm

cty-tkkt-toan-tran

Nối A1D1 đi qua F. N1 là giao điểm NN1 và A1D1.

Từ đường thẳng A1D1 lấy A1H= 2cm.

Kẻ HH1 song song với AG và HH1 vuông góc với H1G.

Lấy H1H2 = 2cm và  đánh cong cổ U.

  • Vẽ tay:

Kẻ đường song song với AD và cách AD 14cm

AI: hạ ngực = 1/4 vòng ngực = 14cm

Kẻ N1J vuông góc với HN1. Lấy N1N2 = 1cm.

Đánh cong HN2 đi qua F.

  • Vẽ sườn, lai

IJ1: ngang ngực = 1/4 vòng ngực + 2cm = 16cm

BC: ngang lai = ngang ngực + 1/10 vòng ngực = 21.5cm

Nối J1C. CK: giảm sườn =1cm.

Đánh cong lại váy.

cty-tkkt-toan-tran

Từ J đánh cong sườn váy JK cách đường thẳng J1K 2cm.

AM: dài đường may dây kéo = hạ eo + 10cm = 34cm

4.ĐƯỜNG MAY.

KHOA-HOC-NGANH-MAY

About Pham Tran Toan 579 Articles
Giáo Viên tại Thiết kế rập Toán Trần CEO CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần