Thiết kế rập trên phần mềm Gerber Accumark-tạo pence trên quần tây phần 2

phần mềm thiết kế rập accumark
phần mềm thiết kế rập accumark
Video hướng dẫn tạo pence trên quần tây ứng dụng phần mềm thiết kế rập trên phần mềm Gerber Accumark.Phần hai hướng dẫn đóng pence,tạo dấu khoan,tạo dấu bấm,tạo đường ly pence.

cty-tkkt-toan-tran

KHOA-HOC-NGANH-MAY

Giới thiệu Pham Tran Toan 531 bài viết
CEO & Founder tại Thiết kế thời trang Toán Trần CEO & Founder CTY TNHH Thiết kế thời trang Toán Trần