Thiết kế Áo dài tay raglan Thân trước

Thiết kế Thân trước (có pence ngực ):

Sao chép các vị trí hạ ngực, eo mông từ thân sau qua như mẫu

AB: Dài áo = số đo thân sau+ 2,5cm pence +1 cm sa vạt =103.5 cm

BB1: Ngang lai = ¼ Vòng mông + 2cm = 24cm.

AC: Hạ eo = số đo + 2.5cm pence= 37.5 cm

AD: Hạ nách = 2/10 Vòng ngực +1 cm=17 cm

CM: Hạ mông = 15cm

DD1: Ngang ngực = ¼ Vòng ngực + 2cm =22.5 cm

CC1: Ngang eo = ¼ Vòng eo + 2 cm pence + 1cm cử động= 19.5cm

MM1: Ngang mông = ¼ Vòng mông  = 22cm.

 

Vẽ vòng cổ:

AE: Hạ cổ = 2/10 Vòng cổ – 1cm = 5.4cm

AA1: Vào cổ = 1/10 Vòng cổ + 1cm = 4.2cm.

D1F: Vào nách = 6cm

Chia E1A1 thành 2 phần bằng nhau và nối  F với

 

cty-tkkt-toan-tran

Vẽ đường sườn và vòng nách:

Đánh cong nách áo

Đánh cong đường sườn.

 

Vẽ vạt lai:

Chia ngang lai thành 3 phần bằng nhau, đánh cong từ điểm 1/3 ngang lai.

Vẽ Pen thân trước:

EJ: Hạ chiết ngực = số đo = 16cm

JZ: Dang ngực = 8cm

Tạo đường may áo dài thân trước

Nhận làm rập áo dài nữ truyền thống

Nhận làm rập áo dài nữ cách tân

Liên hệ: 68 An Nhơn P17 Q Gò Vấp HCM-0902.394.695—08.6680.5288

KHOA-HOC-NGANH-MAY